Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2017

3998 f2ec 450
Dwie planety po różnych stronach ziemi
Mają dwa obce języki, lecz tak bardzo siebie pragną
Czasem jedno drugie chciałoby zastrzelić
Chociaż nasze ciała rozmawiają w esperanto
— Planet ANM / EljotSounds - Esperanto
3618 1e0d 450
Reposted fromkimik kimik

October 27 2017

4822 dafb 450
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viazupabiskupa zupabiskupa
0256 1df1 450
Reposted fromanks anks viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
4570 9f98 450
Reposted fromczajnikq czajnikq viaverronique verronique

ktoś kiedyś powiedział, że największą krzywdą jaką można wyrządzić drugiej osobie, jest zamknięcie przed nią serca.
— noo.
6648 675e 450
Reposted fromopusdesiderium opusdesiderium
Lepiej nikomu nic nie opowiadajcie. Bo jak opowiecie - zaczniecie tęsknić.
— Jerome David Salinger ,,Buszujący w zbożu”

September 16 2017

Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaszydera szydera
(...) Paradoksalnie - gdy masz depresyjną osobowość, lepiej dajesz sobie radę z przewlekłym bólem. Lepiej dajesz sobie radę z sytuacjami, które nie dają nadziei na poprawę.
— Jonathan Franzen (wysokie obcasy nr 15)
Reposted fromrollinsonowa rollinsonowa viaszydera szydera

August 27 2017

Będzie dobrze. Teraz będzie najtrudniej, a potem będzie już dobrze.

— Stephen King
Reposted frompasazerka pasazerka viatobecontinued tobecontinued
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— J.Picoult
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatobecontinued tobecontinued
3369 dddb 450
Reposted fromdoedeer doedeer viatobecontinued tobecontinued
I może to paradoks, 
ale bardzo mało jest ludzi, 
którzy zdają sobie sprawę, 
że już zaczęli żyć. 
— Borszewicz, "Mroki"
2989 5bbf 450
Reposted fromLittleJack LittleJack vialilacwine lilacwine
- To wódka? - słabym głosem zapytała Małgorzata.
- Na litość boską Królowo - zachrypiał - czy ośmieliłbym się nalać damie wódki? To czysty spirytus.
— "Mistrz i Małgorzata" Michaił Bułhakow
Reposted fromcoupdetat coupdetat viapannakies pannakies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl