Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 02 2018

1352 07b6 450
t.co
Frank Zappa, 1968. Photograph by Baron Wolman. 
Reposted fromgruetze gruetze viacorazblizej corazblizej
7615 d486 450

violent-darts:

Birds ALSO have the “I love this thing, let me smush my face against it.” 

Reposted fromhyratel hyratel viaPoranny Poranny
4598 67d3 450
Reposted fromb-eat-brains b-eat-brains viawoes woes

December 25 2017

Nie wiem ja­ki jes­tem, ale cier­pię, gdy mnie de­for­mują... Wbrew wszys­tkiemu chcę być sobą
— Witold Gombrowicz
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viaepidemic epidemic
Reposted fromshitty shitty vialilacwine lilacwine

November 02 2017

November 01 2017

7794 df00 450
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaoskus oskus
Kochałem ją, nie za to jak tańczyła z moimi aniołami, lecz za to w jaki sposób dźwięk jej imienia potrafił uciszyć moje demony.
— Christopher Poindexter
Reposted fromNataly Nataly viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Oczywiście, że marzę. Żeby coś się zdarzyło, najpierw trzeba to sobie wymarzyć.
— Janusz L. Wiśniewski
Można przegrać, lub wygrać, ale nie można, do cholery, rezygnować.
— Marek Hłasko
2673 7fa3 450
Reposted fromSuzi Suzi
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
2461 8bf4 450
Reposted fromvanille vanille viapsilocybemermaid psilocybemermaid
Całowałbym Cię bez końca.
— Nie mam nic przeciwko.
(via dziurywniebie)
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
1718 931c 450
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl