Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2017

November 01 2017

7794 df00 450
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaoskus oskus
Kochałem ją, nie za to jak tańczyła z moimi aniołami, lecz za to w jaki sposób dźwięk jej imienia potrafił uciszyć moje demony.
— Christopher Poindexter
Reposted fromNataly Nataly viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Oczywiście, że marzę. Żeby coś się zdarzyło, najpierw trzeba to sobie wymarzyć.
— Janusz L. Wiśniewski
Można przegrać, lub wygrać, ale nie można, do cholery, rezygnować.
— Marek Hłasko
2673 7fa3 450
Reposted fromSuzi Suzi
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
2461 8bf4 450
Reposted fromvanille vanille viapsilocybemermaid psilocybemermaid
Całowałbym Cię bez końca.
— Nie mam nic przeciwko.
(via dziurywniebie)
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
1718 931c 450
3998 f2ec 450
Dwie planety po różnych stronach ziemi
Mają dwa obce języki, lecz tak bardzo siebie pragną
Czasem jedno drugie chciałoby zastrzelić
Chociaż nasze ciała rozmawiają w esperanto
— Planet ANM / EljotSounds - Esperanto
3618 1e0d 450
Reposted fromkimik kimik

October 27 2017

4822 dafb 450
Reposted fromvandalize vandalize viazupabiskupa zupabiskupa
0256 1df1 450
Reposted fromanks anks viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
4570 9f98 450
Reposted fromczajnikq czajnikq viaverronique verronique
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl