Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

1621 ea64 450
Reposted fromshitsuri shitsuri
Ja wiem nie trzeba tak, ja wiem ja wiem, ale kiedy przyjaciel wyciąga rękę, zasłaniam głowę jak przed ciosem, zasłaniam się przed ludzkim gestem, zasłaniam się przed odruchem czułości

OSTATNI DZIEŃ LATA / THE LAST DAY OF SUMMER

Reżyseria: Tadeusz Konwicki

(via nadziejawkawie)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viabrzask brzask
9384 afe5 450
Reposted frombendem bendem viadzony dzony

March 19 2017

6979 8696 450
Reposted fromkimik kimik
4567 a5db 450
Reposted fromkimik kimik viajanealicejones janealicejones

March 18 2017

Cisza. Brak odpowiedzi. Kłopot polegał na tym, że cisza to też odpowiedź.
— Stephen King
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamidaj midaj

March 17 2017

3254 cb19 450
Reposted from0 0 viagdziejestola gdziejestola
7138 0ba9 450
6474 49fb 450

March 16 2017

Przypomniało mi się to w samą nieporę.
— Edward Stachura, Siekierezada
Reposted frommhsa mhsa viabanshe banshe
1671 6a4b 450
Reposted fromtayfun tayfun
Nigdy nie wierz w nocne rozmowy. Stracą cały sens, gdy tylko wzejdzie słońce.
Reposted frominanutshell inanutshell viapouler pouler

- Zawsze tak dużo myślisz, Charlie?

- Czy to coś złego?

- Niekoniecznie, ale czasem ludzie nie uczestniczą przez to w życiu.

— Stephen Chbosky
Reposted fromzupabiskupa zupabiskupa viapouler pouler
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
9801 3637 450
Reposted fromLittleJack LittleJack viapouler pouler
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania. Głuchy, bezwonny i bezdotykowy Internet sprzyja fantazjom, ale sprzyja również kłamstwom.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
Najgorszy jest lęk przed czymś, czego nie można nazwać.
— "S@motność w sieci"
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viaszydera szydera
1289 50dd 450
Reposted fromamatore amatore
Co daje ci nadzieję?
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl