Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

Reposted fromkrzysk krzysk viaszydera szydera
3053 e2da 450
Reposted fromkrzysk krzysk viaszydera szydera
6316 26b0
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaRemulaner Remulaner
9841 8b18 450
Reposted fromkarahippie karahippie viaorangeugarte orangeugarte
Myślę, że większość ludzi po prostu potrzebuje złudzeń tak samo jak powietrza do oddychania. Życiowy realizm jest ciężarem nie do udźwignięcia.
— Woody Allen.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viahavingdreams havingdreams
4356 177c 450
Reposted fromsarazation sarazation viahavingdreams havingdreams
Ze wszystkich sił we wszechświecie, najtrudniej jest przezwyciężyć siłę przyzwyczajenia. Siła przyciągania to przy niej pryszcz.
— Terry Pratchett
Reposted fromchujawa chujawa viagdziejestola gdziejestola
Po jakimś czasie, zaniepokojony przedłużającym się milczeniem, zadzwoniłem do niej, a nawet gotów byłem pojechać (...). Nie bez obawy czekałem, kto podniesie słuchawkę. Podniosła ona.
- Dlaczego tak długo nie dzwonisz?
Wyczuła widocznie zaniepokojenie w moim głosie.
- Czyżbyś się o mnie martwił? To miłe - powiedziała. - Praca, praca, mój drogi. Często wracam dopiero wieczorem do domu. Poza tym z matką mam kłopoty, nie wstaje już z łóżka. Ale cieszę się, przynajmniej odkryłeś, że telefon działa w obie strony.
Jej złośliwość nie tyle mnie dotknęła, co zdziwiła, ponieważ nie zdarzyło się, aby kiedykolwiek pozwoliła sobie nawet na ironię. Była łagodna, nieśmiała, jakby kryjąca się w sobie przed światem, ludźmi. Niewiele też mówiła, wydawało się, że każde słowo wymaga od niej odwagi czy wręcz zaufania samej sobie, że nie powie czegoś niestosownego. Również głos jej mnie trochę zdziwił, był nie tak czysty jak dawniej. Zaniepokojony tym zmienionym jej głosem, powiedziałem:
- Może mógłbym ci w czymś pomóc?
- Nie, dziękuję. Nic mi nie potrzeba.
- W takim razie przyjadę - powiedziałem. - Kiedy byś chciała?
- Nie przyjeżdżaj, nie będzie mnie.
- Co znaczy, że cię nie będzie?
- Po prostu nie będzie. Czy to tak trudno zrozumieć?
- Właśnie nie rozumiem.
- A czy ja nie mogę gdzieś wyjechać? - w głosie jej zadrgało. - Muszę tylko znaleźć kogoś, kto by się zaopiekował matką. Przepraszam cię, nie mogę dłużej rozmawiać.
Coś tam jeszcze rzuciłem do słuchawki, lecz już mi nie odpowiedziała. Naszły mnie wątpliwości, czy mówiła prawdę, że wyjeżdża. Odczekując cierpliwie, pojechałem dopiero za jakiś czas. Jeśli jeszcze nie wróciła, przynajmniej dowiem się, dokąd pojechała i kiedy wróci. I dowiedziałem się, że umarła.
— W. Myśliwski
Reposted fromdice dice viagdziejestola gdziejestola
Wie pan, wszystko jedno, czy się ma przed sobą sto lat, rok czy tydzień, zawsze się ma przed sobą wszystko.
— Jerzy Pilch ("Ulica Filarecka" [w:] "Bezpowrotnie utracona leworęczność")
Reposted fromdurmik durmik viapannakies pannakies
Nawet dziwna miłość jest lepsza od braku miłości.
— Stephen King - 'Zielona Mila'
Reposted fromSheSinner SheSinner viabanshe banshe
pomóż mi - już od dawna pielęgnuję formę, utrzymuję ją, karmię, przewijam i spełniam jej zachcianki - jest wielka, nieforemna, patrzy, nie zaprzestaje żądań. napijmy się kawy, nie ogoliwszy się w sufit popatrzmy.
pomóż mi, proszę. wypełnij to treścią. weź taksówkę - i powiedz wreszcie tym palantom z telewizji, że idziesz. przecież masz podręcznik asertywności. wejdź przez okno, nie dzwoń, nie bądź wybredna, jeszcze raz zdecyduj,
że ja.
— pomóż, świetlicki.
Reposted fromjudyta judyta viabanshe banshe

Dobrze, że jesteś,
bo wczoraj znowu bolało mnie serce,
a ciągle nie mam pomysłu na życie.

Musisz mi pomóc,
bo od szesnastu dni pada deszcz
i życie powoli zaczyna mi się rozmywać

— Jarosław Borszewicz
Reposted fromsubiektywne subiektywne viapannakies pannakies
7545 f221 450
Reposted fromLittleJack LittleJack viasadporn sadporn

July 15 2017

Niedługo kupię dużo książek i będę je czytać. Wieczorami pójdę sobie do kina, a nocami będę słuchał deszczu spadającego na miasto. I tak będzie aż do wiosny. I aż do wiosny nie będę do nikogo mówił o miłości
— Marek Hłasko
Reposted fromkikikinga kikikinga viapannakies pannakies
- Ostatnio jesteś jakiś przygnębiony - powiedział.
- Może i tak.
- Na pewno za dużo rozmyślasz nocami. Ja przestałem.
— Ślepa wierzba i śpiąca kobieta
Reposted fromakallabeth akallabeth viabrzask brzask
8791 4b87 450
Reposted frombanitka banitka viabrzask brzask
Reposted frombesen besen viabrzask brzask
9365 16e2 450
Reposted fromsexygoodies sexygoodies
6613 2df8 450
Reposted frombanitka banitka viapsilocybemermaid psilocybemermaid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl